EDUKACJA FINANSOWA

Jak bank staje się twoim panem…

Kredyt w najgłębszym ujęciu mentalnym i duchowym powoduje wielkie uzależnienie i oddanie komuś kontroli i wręcz zniewolenie.

Po ludzku:

Kredyt jest regulowany przez Prawo Bankowe (Dz.U.2012.0.1376 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe) i jest definiowany jako UMOWA.

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

A w tym złego? Nie słyszałeś o tym? Bo niby skąd? Z banku? PrzecieżBANK nie jest zainteresowany tym, żeby Ci uświadamiać, że teraz on będzie Twoim partnerem przez następne 30 lat. Musisz o tym myśleć, musisz o tym pamiętać, jesteś z nim związany, gdy maszKREDYT HIPOTECZNY.

Bankjest Twoim wierzycielem, a Ty dłużnikiem banku. Pismo Święte mówi:

„Ubogim kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik” (Prz 22, 7)

Jeżeli jesteśmy komuś coś dłużni, chociażby mamy kredyt, to nie jesteśmy w pełni wolni! Nie mamy swobody wyboru.

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością” (Rz 13,8)

Jeśli bierzeszKREDYT, to postaraj się zanalizować wariant nie tylko optymistyczny, ale też  najbardziej pesymistyczny. Kredyt łatwo się bierze, coraz więcej reklam w stylu: kredyt spłacisz miniratką.miniratka-swieta
Tylko po to, bo zmanipulować Twój  umysł.

Kilka zasad dla tych, którzy decydują się na zaciągnięcie długu:

1. postanów do razu, że dług spłacisz

2. nie bierz na siebie kredytów konsumenckich, czyli szybkich: zbyt dużo kosztują zdrowia i pieniędzy(są wysoko oprocentowane)

3. nigdy nie wystawiaj na niebezpieczeństwo swojej rodziny

4. nie zmuszaj innych, by Ci żyrowali kredyt lub pożyczkę (stają się wtedy również dłużnikami)

5. najpierw przelicz, jakie raty musisz płacić

6.unikaj przekonania, że wszystko uda Ci się spłacić ŁATWO.