Klub edukacyjny

Klub edukacyjny to bajkowe miejsce, gdzie odbywają się zajęcia tzw. „pozaszkolne”

 • —Klub edukacyjny, w którym pomagamy Rodzicowi w edukacji i wychowaniu Dziecka
 • miejsce, w którym można realizować edukację pozaszkolną (domową)
 • —Miejsce, w którym można się świetnie bawić i uczyć jednocześnie w niekonwencjonalny sposób
 • —Zatrudniamy wspaniałych nauczycieli pasjonatów
 • ——Miejsce spotkań rodziców i dzieci (imprezy, warsztaty)
 • Wypożyczamy materiały dydaktyczne do pracy z dzieckiem w domu

Kursy językowe LINGUA

prowadzone autorską metodą „d-method” wykorzystującej Total Physical Response (reagowanie całym ciałem)

Kursy przedmiotowe: SCIENCE

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka

Dlaczego warto?

 • Klub został założony przez rodziców jako odpowiedź na  potrzeby ich dzieci
 • —Niekonwencjonalny sposób nauki
 • —wsparcie wspaniałych nauczycieli z zaangażowaniem i pasją
 • —wyjątkowa rola nauczyciela, który jest bardziej mentorem niż wykładowcą
 • Atmosfera współpracy i wzajemnego szacunku
 • budujemy najpierw dobre relacje z uczniem i jego rodzicami
 • korzystamy z metod wypracowanych przez 20 lat doświadczeń
 • —Miłe środowisko sprzyjające koncentracji
 • —Stosowanie ocen typu feedback
 • —Wspieranie samomotywacji dziecka do samodzielnego uczenia się
 • —Stosowanie metod przyspieszonego uczenia się
 • —Dobór metod nauczania zgodnie z indywidualnym stylem uczenia się (tutoring)

U nas wyjątkowa rola NAUCZYCIELA:

 • Nauczyciel nie naucza!
 • —Nie kontroluje, nie ocenia
 • —Wychowuje, nie doradza
 • —Jest w pewnych działaniach liderem, prowadzi
 • —Życzliwie obserwuje, stojąc z boku i jest zawsze gotowy nieść pomoc
 • —Jest mentorem
 • —Stwarza dziecku warunki do samodzielnych rozwiązań
 • —Nie jest wszystkowiedzący
 • —Ma prawo do popełniania błędów i do uczenia się
 • —Zna swoje słabe strony i  pracuje nad nimi
 • —Zna swoje mocne strony i je wykorzystuje

Nasze założenia:

—Indywidualne zasady w świecie ludzi uczących się przez całe życie:

Uczymy się poprzez to,

 • co widzisz
 • —Co słyszysz
 • —Co wyczuwasz smakiem, węchem, dotykiem
 • —Co robisz
 • —Co sobie wyobrażasz
 • —Co wyczuwasz intuicyjnie
 • —Co czujesz

METODYKA :

 • autorskie pomysły na gry , zabawy,
 • drama, lekcje z wykorzystaniem muzyki i ogólnie sztuki
 • metody Total Physical Response (reagowanie całym ciałem)
 • Metoda projektów
 • —Praca samodzielna w blokach
 • —Praca w grupach
 • —Plan pracy ustalany wspólnie z dzieckiem
 • —Scenki tematyczne
 • —W formie eksperymentów i doświadczeń
 • ——Zajęcia cykliczne

info i zapisy

email: piwowarska@naukaipasja.pl

tel.: 607-072-369