METODY NAUCZANIA, ROZWÓJ OSOBISTY, TALENTY, WYCHOWANIE

Czym jest feedback?

Czym jest feedback? Feedback to pewna metoda pracy polegająca na przekazywaniu informacji zwrotnej w pewien określony sposób, który nie rani uczuć drugiej strony. Feedback to nie krytyka lecz jest nastawiona na rozwiązywanie problemów. Feedback jest często stosowany przez menedżerów w korporacjach, ale jest absolutnie do zastosowania w domu i w szkole jako metoda pracy z… Read More Czym jest feedback?