PEDAGOGIKA SERCA, RELACJE, RÓŻNOŚCI

Córka Króla

Stworzona by kochać

Na dnie każdego kobiecego serca jest potrzeba miłości tak olbrzymia, tak  ogromna potrzeba by kochać innych aby  samej doświadczać tej miłości. Szukamy miłości przez całe życie Najpierw u ojca potem u mężczyzny. Chcemy być kochane chcemy być podziwiane, chcemy wiedzieć, czy jesteśmy piękne.

W naszym sercu na dnie jest takie pragnienie aby być tą jedną jedyną. Szukamy też miłości prawdziwej, doskonałej, absolutnej! Nasze serce jest niezaspokojone, bo szukamy tej miłości i doskonale  wiemy,  że ona jest. Jesteśmy przekonane. I czekamy na swojego rycerza na białym koniu!

Szukamy tej miłości u mężczyzny i najczęściej  doznajemy zawodu. Jest takie zdarzenie w kobiecie: wie, że ta miłość jest, a jednak doznaje zawodu,  ktoś mnie zranił, ktoś mnie zdradził, ktoś mnie zostawił. Nasze wymagania są też bardzo wysokie: wymagania odnośnie miłości, chcemy być tą jedną jedyną na wyłączność! I tak naprawdę jesteśmy.

Bo to miłość jest! Ona naprawdę istnieje!  Ale nie szukajmy tam, gdzie jej nie  ma, nie szukajmy u mężczyzny, bo on sam jest też grzesznikiem, jak i ja.
Bóg jest miłością.
Tylko absolut,  którym jest Bóg  może zaspokoić prawdziwe pragnienia naszego serca. Tylko Bóg jest pełnią ,jest doskonałością, której poszukujemy.  Jeżeli jako kobieta przyjmiesz tę prawdę, to zobaczysz, że jesteś w stanie przez Boga dojść do miłości do człowieka. Bóg wypełni twoje serce i wtedy możesz kochać męża nie oczekując tak naprawdę nic w zamian, bo masz zapewnione, że twoje serce jest wypełnione przez Boga, nie przez człowieka.

Serce kobiety jest tak wielkie! Tak mocne i zarazem tak delikatne. Jest w stanie pomieścić wiele wiele osób, kobieta została stworzona do relacji, dlatego od samego początku jej życia tworzy relacje: z rodzicami i rodzeństwem, potem ma dużo koleżanek, przyjaciółek , potem w pracy też tworzy relacje i też w mediach społecznościowych pragnie tworzyć relacje:-))

Serce kobiety jest tak głębokie, że tylko Bóg jest w stanie przeniknąć te głębokości!

Czasem kobieta sama siebie nie rozumie.
Kobieta potrzebuję w dzisiejszych czasach szczególnie poznać prawdę o sobie samej! Kobieta nie jest pomocą domową ani pomocą do zmywania naczyń, nie potrzebuje krzyczeć, że ma prawa, nie potrzebuje walczyć o swoje prawa!

Kobieta jest stworzona jako pełnoprawna dziedziczka Królestwa Bożego na ziemi!  Jest córką Króla! Jeśli przyjmie tę prawdę, to zmieni się całe jej życie!

Kobieta jest stworzona do miłości To ona ma wypełniać świat mężczyzny miłością, to ona ma wskazywać zawsze na relację, zawsze na miłość!  Bo mężczyzna potrafi być sam.  Bóg stworzył go przecież, jak ziemia była jeszcze niezamieszkała przez nikogo innego. Ale Bóg powiedział:  „Nie jest dobrze kiedy mężczyzna jest sam” (Rdz.2,18) i dlatego stworzył kobietę, która jest równoprawną mężczyźnie,  która jest towarzyszką mężczyzny, która wskazuje mężczyźnie drogę, która pokazuje mu drogę serca, która uczy mężczyznę miłości w stosunku najpierw do swoich dzieci a potem do drugiego człowieka.

Zobacz najpierw kim jesteś: jesteś córką Króla!

Bóg Cię ukochał odwieczną miłością! Przeczytaj z uwagą fragment

Listu Miłosnego od Boga do Ciebie! (na dole jest coś do posłuchania:-))

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość. (1Kor 13)


Modlitwa:

Boże, proszę Cię za każdą kobietę na świecie, aby w tym szczególnym dla nas dniu doświadczyła MIŁOŚCI!