EDUKACJA FINANSOWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, WIARA I BIZNES

Czy Bóg chce, abyś był bogaty?

Jeśli poczytamy Biblię i porozmawiamy sobie z Bogiem, to odkryjemy, że:

  • Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, może wszystko, nawet dać komuś pieniądze, sukces, czy władzę, ale jest to od Niego, nie z samych siebie
  • Bóg jest Stworzycielem wszystkiego, co widzialne i niewidzialne
  • Bóg panuje nad wszystkim, też nad pieniędzmi
  • Wszystko , łącznie z nieruchomościami ziemskimi i całą materią należy do Boga, więc nic nie jest tylko nasze
  • Bóg stworzył wszystko, więc jest to dobre, również materia, również pieniądze
  • Bóg podzielił się z człowiekiem w kwestii zarządzania majątkiem czyniąc z ludzi szafarzy Bożego majątku, dziedzicami Bożego Królestwa, tym samym okazał nam niesamowite zaufanie, że będziemy nad majątkiem panować dobrze
  • Bóg dał ludziom wolną wolę i rozum, aby to człowiek podejmował decyzje
  • Czy Bóg chce , żebym był bogaty? Dla Boga najważniejsze jest serce człowieka, jeśli jest wolne od wszelkiego przywiązania, również do pieniędzy, będzie mu błogosławił, jeśli Bóg uzna, że ktoś jest związany, to będzie tę osobę uwalniał na różne sposoby, nawet poprzez utratę majątku, jeśli to ma prowadzić do zbawienia. Bóg zawsze patrzy przez pryzmat zbawienia, a nie przez pryzmat doczesności i wygody człowieka. 

Jestem zdecydowanie zdania, że to nie Bóg a ja sama mam mieć kontrolę nad wydatkami, to ja mam wziąć długopis do ręki i zapanować nad wydatkami, to ja mam podjąć decyzję, co wkładam do koszyka w sklepie. To ja, z pomocą Bożą i najlepiej na modlitwie, mam podjąć decyzję odnośnie planowania mojego budżetu czy to w domu, czy w pracy zawodowej.