METODY NAUCZANIA, ROZWÓJ OSOBISTY, TALENTY, WYCHOWANIE

Czym jest feedback?

Czym jest feedback?

Feedback to pewna metoda pracy polegająca na przekazywaniu informacji zwrotnej w pewien określony sposób, który nie rani uczuć drugiej strony. Feedback to nie krytyka lecz jest nastawiona na rozwiązywanie problemów. Feedback jest często stosowany przez menedżerów w korporacjach, ale jest absolutnie do zastosowania w domu i w szkole jako metoda pracy z dzieckiem/rodzicem/mężem/żoną…

Korzyści ze stosowania feedbacku w procesie edukacji:

 • rozwój kompetencji interpersonalnych
 • przekazanie informacji o ocenie bez krytykowania , narzekania i ogólnie zabarwienia emocjonalnego szczególnie tego negatywnego
 • wzrost motywacji ucznia do samodzielnego uczenia się
 • rzetelne informacje o realnych możliwościach ucznia
 • wzrost zaangażowania ucznia w wykonywane prace
 • wytyczenie jasnych ścieżek rozwoju ucznia i określenie celów w tym edukacyjnych

Jak przekazywać feedback?

 • zawsze pamiętaj najpierw o miłości i szacunku do osoby
 • mów o zachowaniu a nie oceniaj osoby
 • mów krótko i konkretnie
 • najpierw powiedz ogólnie coś pozytywnego
 • następnie skonkretyzuj co jest do poprawy
 • na koniec podsumuj pozytywnym wzmocnieniem