EFEKTYWNA NAUKA, METODY NAUCZANIA

Czym jest uczenie się?

Uczenie się to:

1. według pedagogów i psychologów – to sytuacja, gdy ktoś (uczeń) przyswaja nowe umiejętności lub wiadomości;
to czynności podejmowane przez kogoś, aby coś sobie przyswoił
stwierdzenie tej czynności podlega kontroli w postaci testów i egzaminów
ta czynność jest niezależna od rezultatów i występuje nawet gdy nie zachodzi zmiana w zachowaniu

2.według całej reszty świata– to PROCES- (nie zawsze czynność) w wyniku którego następuje zmiana, utrwala się jakieś zachowanie osoby, nie możemy tego procesu kontrolować bezpośrednio, ale widzimy jedynie jego rezultaty i nie możemy stwierdzić samej czynności uczenia się, a pomimo tego – WYSTĘPUJE!

Poczytaj też inne artykuły o uczeniu się i nauczaniu

najwazniejsze-zasady-nauczania/

O Marii Montesorii i jej metodzie