Mental spa

Mentalne SPA!

To coś, czego nam potrzeba w XXI w. W napływie różnorakich informacji. W gąszczu relacji, pracy, obowiązków.

To praca z umysłem, ze świadomością, z naszym duchem.

Proponujemy 3 stopniowy program odnowy umysłu!

  1. START
  2. ADVANCED
  3. FOCUS

Każdy stopień trwa dwa dni.