EDUKACJA FINANSOWA, METODY NAUCZANIA

Największy sekret zarządzania pieniędzmi

Jeśli będziesz cierpliwy/a, to się dowiesz i to może zmienić Twoje dotychczasowe życie finansowe. Nie sama wiedza go zmieni, ale jak ją zastosujemy:-)) Powodzenia!

Jak myślisz o oszczędzaniu, to co przychodzi Ci do głowy jako pierwsze? Czy oszczędzanie nie kojarzy nam się przypadkiem z „ciułaniem na czarną godzinę”? Wielu trenerów z nurtu nowoczesnej edukacji inwestowania mówi: „nie zbieraj na czarną godzinę, bo czarna godzina przyjdzie do Ciebie”… Bo ją „przyciągniesz”. Patrzę na owoce. Jeśli ktoś nie ma oszczędności, to z czego może żyć, jak mu się powinie noga?

Zawsze są dołki i górki. W ekonomii się to nazywa cykle koniunkturalne: raz jest hossa, raz jest bessa. I tyle w temacie.

Pismo Święte tak mówi o oszczędzaniu:

Rdz 41, 34 Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. 35 Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą. 36 A będzie ta żywność zachowana dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc nie wyginie [ludność] tego kraju z głodu

Chodziło więc o to, by z każdych zbiorów zaoszczędzić 20%, by wystarczyło potem na 7 lat bessy. Oszczędzanie jest najbardziej konieczne w sytuacjach, gdy nam się powodzi. Tak, abyśmy mogli zaoszczędzić pieniądze i ogólnie zapasy na czasy trudne, tak, abyśmy nie wyginęli. Nie mogę czekać na łaskę Boga, aż zacznę oszczędzać w jakiś cudowny sposób, to zależy ode mnie. Bóg mówi, że mamy oszczędzać.

Prz 21,20 Cenny skarb i oliwa w domu mądrego,
a głupiec je marnotrawi

Należy mieć zawsze jakieś zapasy jedzenia i pieniędzy na trudne czasy. Nie mogę marnotrawić tego, co otrzymuję.

Prz 30, 24 Są na ziemi cztery istoty małe,
lecz najrozumniejsze z mądrych:
25 lud mrówczy, chociaż bez siły,
a w lecie nazbiera żywności;

Księga Przysłów wymienia mrówki jako jedną z małych istot, które nie są mocne, a nazbierają żywności na całą zimę w lecie. Robią to pracowitością i wytrwałością i zaangażowaniem.

Oszczędzanie ma też służyć czemuś, a nie tylko „ciułaniu” pieniędzy. Nie może być pomocne w gromadzeniu tylko dla siebie. Oszczędzanie ma służyć pomaganiu innym, którzy są w trudniejszej sytuacji finansowej i materialnej. Pieniądze oglądane oczami Boga nic nie znaczą same w sobie. Znaczą jedynie tyle, ile dobra możemy uczynić, używając bezwartościowej mamony tam, gdzie jest akurat potrzebna:

Łk 12, 16 I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 17 I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. 18 I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. 19 I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! 20 Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” 21 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem

Bóg nazywa bogatego człowieka głupcem. Pokazuje mu tym samym, że nie można zgromadzić zasobów tylko dla siebie. Jeśli Bóg daje charyzmat zarabiania i przedsiębiorczości, to należy się nim dzielić z innymi. Gdy gromadzimy dla siebie, to jest to bez sensu. Nie zabierzemy bogactwa po śmierci do nieba, bogactwo zgromadzone dla siebie może zniszczyć się w jednej chwili.

Dlatego gromadzeniu powinno towarzyszyć dawanie. To jest przepływ pieniężny, prawdziwy flow, a nie zastała woda, która cuchnie.

1 Tm 5, 8 A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego

Oszczędzać należy dla najbliższych, aby oni mogli przeżyć, gdy dzieje się coś złego. Należy dbać szczególnie o swój własny dom, ale nie z egoizmu a z miłości, bo to domownicy są najbliższymi mi osobami, w których mieszka Bóg.

1 Tm 6, 9 A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę  oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.

Powód oszczędzania nieakceptowany przez Pismo to gromadzenie dla samego bogactwa. To powoduje, że ludzie wpadają w pokusy i różne zasadzki, szkodliwe pożądania. Np. inwestowanie w nieruchomości dla gromadzenia majątku. Czym innym jest zabezpieczenie finansowe dzieci, a czym innym samo gromadzenie.

1 Tm 6,10 Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.

1 Tm 6, 11 Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością

Co powinnam czynić, gdy zauważę u siebie silne pragnienie bogactwa? Powinnam od tego uciekać. Podążać za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą…

Największy sekret oszczędzania polega nie na tym, żeby zaoszczędzić to,

co zostanie, ale najpierw odłożyć, a żyć potem, z tego, co pozostało.