EDUKACJA XXI WIEKU, PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, SZKOŁA

Nowoczesna szkoła

W książce „Rewolucja w uczeniu”  Janette Vos przedstawia ciekawą diagnozę świata edukacji i tym samym określa jej przyszłość.

Otóż wg Janette Vos:

Naszą przyszłość ukształtuje kilka podstawowych tendencji:

  1. natychmiastowa komunikacja: nasze domy staną się ośrodkami nauki, pracy i rozrywki (to zmieni całą naszą koncepcję pracy)
  2. handel i nauka przez Internet
  3. nowe społeczeństwo usługowe( dzisiaj każdy musi stać się menedżerem swojej własnej przyszłości, a niestety  szkoła nadal przypomina taśmową produkcję pracowników fizycznych)
  4. zmiana charakteru pracy (niewielka część pracowników, a reszta to
  • zespoły zadaniowe-otwarty umysł, krótka współpraca zazwyczaj dla rozwiązania jakiegoś problemu;
  • pracownicy sezonowi lub na niepełnym etacie- pracownicy niewykwalifikowani)
  • osoby pracujące indywidualnie

5. wzrost znaczenia kobiet –medycyna, prawo, menedżerowie dużych firm, to zienia podejście do kształcenia;
6. nowe sposoby wypoczynku (brytyjski pedagog Charles Handy w książce „Wiek przezwyciężonego rozumu” twierdzi, że mniej czasu będziemy poświęcać na pracę,  więcej na naukę, podróże , hobby, wypoczynek)
7. docenianie wspaniałych możliwości naszego mózgu . Tony Buzan: NASZ MÓZG JEST JAK ŚPIĄCY OLBRZYM!
8. aktywne starzenie się populacji
9. W dziedzinie edukacji zmiana świadomości następuje bardzo powoli. Coraz powszechniejsze będzie samokształcenie dla własnej satysfakcji.

Jeżeli nasze dzieci mają skorzystać z nowych czasów, potrzebują nowych metod uczenia się. Nauka będzie efektywna, jeśli będzie ściśle powiązana z wymogami nowych czasów. Dziecko ma się stać menedżerem swojej edukacji.

—————————–

Moim zdaniem należy do tego jeszcze dodać, że wiele osób niestety będzie zagubionych, nie będzie mogło znaleźć sobie miejsca w świecie, wzrośnie znaczenie różnego rodzaju porad psychologicznych, ale też edukacyjnych.

Zmieni się zupełnie funkcja szkoły: zamiast podawać wiedzę, będzie musiała zaproponować inne metody i techniki pracy z uczniem. Widzę tutaj trzy drogi:

  1. szkoła stawiająca na technologie i nowoczesność- efektem będzie zagubiony i rozsypany wewnętrznie człowiek i całe społeczeństwo oparte JEDYNIE na systemie informacyjnym
  2. szkoła stawiająca na przetrwanie tego, co było do tej pory-będzie postrzegana jako relikt przeszłości, niedostosowanie społeczne i technologiczne
  3. szkoła stawiająca na wartości (wychowanie w duchu chrześcijańskim), dająca zdroworozsądkowe podstawy moralne ale też wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu-efektem będzie wzrost znaczenia tych szkół, tak jak jest obecnie na Zachodzie, kształcąca elitę prawdziwie wolną