EDUKACJA DOMOWA, EFEKTYWNA NAUKA, METODY NAUCZANIA

Praca projektem w domu

DLACZEGO WARTO?

Piszę z punktu widzenia rodzica i ucznia. Praca projektem w szkole czy w domu jest metodą pracy, dzięki której:

 1. dziecko będzie nabywało wiedzę w sposób żywy i ciekawy, praktyczny
 2. zwiększymy motywację do uczenia się
 3. nauka jest przez działanie , daje więc lepsze rezultaty niż nauka bierna
 4. zwiększymy zaangażowanie w uczeniu się
 5. zwiększymy samodzielność dziecka
 6. dziecko bierze większą odpowiedzialność za swoją edukację
 7. dziecko poznaje siebie: swoje mocne i słabe strony
 8. dziecko rozwija swoje mocne i uzupełnia słabe strony
 9. dziecko uczy się organizowania sobie pracy
 10. dziecko może integrować w sobie wiele dziedzin życia, które w szkole w sposób sztuczny rozczłonkowano na przedmioty
 11. dziecko może wybrać sobie tutora, który będzie z nim pracować indywidualnie

KSZTAŁTOWANIE LIFE SKILLS: czyli -kształtowanie postaw, kształtowanie kompetencji kluczowych, umiejętności praktycznych, życiowych, potrzebnych do późniejszej pracy zawodowej

Są to:

 • aktywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • efektywna komunikacja
 • krytyczne myślenie
 • przedsiębiorczość
 • zbieranie, przetwarzanie i analiza informacji
 • rozwiązywanie problemów

CZYM JEST PRACA PROJEKTEM?

To metoda pracy nauczyciela, rodzica, ucznia lub zespołu uczniów. Metoda projektu jest odejściem od systemu klasowo-lekcyjnego w szkole i jak najbardziej naturalnym nauczaniu i uczeniu się w domu.

Praca projektem nie polega na gotowym podaniu uczniowi treści do nauczenia się ale tak zorganizowania pracy i tematów, aby to uczeń nabywał wiedzę realizując projekt. Nauczyciel/rodzic czy tutor ma za zadanie organizować i towarzyszyć uczniowi a nie uczyć  czy co gorsza „przerabiać materiał”.

W pracy metodą projektu można tak dopasować materiał, że zrealizuje się treści z postawy programowej w sposób przyjemny i całościowy, można by rzec- holistyczny. 

Dziecko nie musi wcale wiedzieć, że „teraz się uczy języka polskiego” albo „teraz przerabia materiał z geografii”.

Dzięki realizacji projektu widzimy proces, drogę, jaką przechodzimy z dzieckiem z punktu A do punktu B.

O ile efekt jest też ważny, to droga jest jeszcze ważniejsza. To podczas tej drogi dowiadujemy się dużo o sobie, o swoim dziecku, to podczas tej drogi nabywamy umiejętności i przede wszystkim możemy zmienić coś w swoim życiu.

Projekt jest często kojarzony z projektem gimnazjalnym, który był praktycznie stosem papierologii. Trwał niestety kilka miesięcy i dzieci pozapominały, co było na początku i nie wiedziały po co mają coś robić.

Projekt nie może być tak długi dla dzieci, a dla młodszych może trwać jedynie kilka dni, np. tyle, ile kiełkuje fasola:-))

 

JAK TO ZROBIĆ MĄDRZE?

Z CZEGO SKŁADA SIĘ PROJEKT?

 1. ustalenie celu, czyli PO CO?
 2. ustalenie tematu
 3. ustalenie harmonogramu działań
 4. prezentacja projektu, opracowanie wyników

PRZYKŁADY MOICH PROJEKTÓW

Zamieszczę tutaj  kilka z moich pomysłów.