Szkoły Rodzinne

rysunek 3To jest mój pomysł na nową szkołę. Szkołę dla całych rodzin, bo wierzę, że …

Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci. Pierwszymi osobami, które widzą pierwszy grymas przypominający uśmiech, pierwszymi, przy których stawia dziecko swoje pierwsze nieporadne kroczki i pierwszymi, którzy nauczają swoje pociechy, co jest dobre, a co złe w życiu. Dlaczego w taki sam intuicyjny sposób nie można uczyć dziecko czytać  czy pisać?

Wybór przedszkola a potem szkoły dla dziecka to wielkie wyzwanie emocjonalne dla matki i ojca. To pierwsze rozstania. To pierwsze ważne decyzje dotyczące przyszłości dziecka. To też pierwsze rozczarowania.

Jako rodzice często spotykamy się z sytuacją, w której nasze dziecko nie ma możliwości realizować swoich pasji i marzeń. Musimy wybierać pomiędzy szkołą tzw. dobrą, z reputacją, z dobrymi wynikami w nauce, w której mamy totalny wyścig szczurów, a szkołą, która wprawdzie zapewnia rozwój indywidualny, ale kosztem ocen, brakiem uporządkowania w nauczanym materiale, chaosie w wartościach, wybieraniem wszystkiego na chybił trafił.

Pojawiła się kilka lat temu możliwość edukacji swoich dzieci w domu, tzw. homeschooling. Osobiście uważam ten sposób za najlepszy dla dziecka do tej pory w Polsce, chociaż nie idealny. Sama nauczałam swoje dzieci w edukacji domowej korzystając z wielu doświadczeń  chcę zaproponować coś nowego.

Dlatego postanowiłam stworzyć trzecią możliwość rozwoju dziecka:

Szkoła rodzinna na zasadzie wspólnoty. Ponieważ temat jest dość świeży, więc i delikatny, nie będę jeszcze upubliczniać szczegółów. Akcję informacyjną zaczniemy pod koniec marca:-))

Czy Rodzic może sam decydować, czego będzie się uczyło jego Dziecko?

Czy Dziecko może decydować, co go interesuje i czym chce się w danej chwili  zająć?

 •  Jeśli chcesz mieć wpływ na wychowanie Twojego Dziecka  zgodnie z Twoimi wartościami
 • I chcesz , aby Twoje Dziecko osiągnęło wiedzę i umiejętności znacznie powyżej przeciętnej
 •  Aby miało zdrowe poczucie własnej wartości
 • Umiało poradzić sobie w dorosłym życiu
 • było odpowiedzialne i umiało stawiać sobie wymagania
 • wyszło ze szkoły ze spójnym systemem wartości i zbudowane wewnętrznie

to może ta szkoła jest dla Was.

Szkoły rodzinne powstają po to, by umożliwić edukację w przyjaznym miejscu, miłej atmosferze dzieciom Rodziców , którzy nie chcą posyłać swoich dzieci do masowej szkoły ze względu na wyznawane wartości.

Chcemy wspierać te rodziny, integrować, pomagać organizować czas swoim pociechom, by prowadzić szkołę na zasadzie WSPÓLNOTY.

DLACZEGO WARTO?

 • Prowadzą rodzice-pionierzy polskiej edukacji domowej
 • niekonwencjonalny sposób nauki (odejście od systemu klasowo-lekcyjnego na rzecz warsztatowo-projektowego)
 • wsparcie wspaniałych nauczycieli z zaangażowaniem i pasją
 • wyjątkowa rola nauczyciela, który jest bardziej mentorem niż wykładowcą
 • atmosfera wolności i wzajemnego szacunku
 • ignacjańska formacja duchowa (warsztatowo!)

Model działania Szkół Rodzinnych opiera się na wychowaniu całościowym. —Rozumiemy przez to kształcenie wszystkich aspektów osobowości dziecka: CIAŁA, UMYSŁU, DUCHA.

Założenia naszego programu:

 • Szkoła jest oparta o wartości chrześcijańskie
 • Celem nauczania jest odkrywanie talentów
 • Uczenie się jest procesem całościowym i zależnym od motywacji i relacji z nauczycielem;
 • Dziecko ma prawo do wolności opartej na szacunku i miłości do drugiego człowieka;
 • Liczy się aktywność, twórczość i współpraca oraz zasady ogólnoludzkie;
 • Uczymy całościowo, bez podziału „na przedmioty”;
 • Całościowy program nauczania w formie warsztatów i (nieobowiązkowych) wykładów, wycieczek i innych aktywnych form;
 • Miłe środowisko sprzyjające koncentracji wg koncepcji M.Montessori
 • Stosowanie ocen typu feedback
 • Wspieranie samomotywacji dziecka do samodzielnego uczenia się
 • Stosowanie metod przyspieszonego uczenia się
 • Dobór metod nauczania zgodnie z indywidualnym stylem uczenia się (tutoring)
 • Realizowanie programów ze szkolnej PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 • zasada: minimum formalności, maksimum dla dziecka

na temat ROLI NAUCZYCIELA piszę na moim blogu poświęconym edukacji domowej www.naukaipasja.blogspot.com