EDUKACJA FINANSOWA

zasady zarządzania pieniedzmi cz.3

Inwestuję mądrze. Mój artykuł nie jest poradnikiem inwestycyjnym. Nie jest o inwestycjach z rekomendacją. To artykuł o samym inwestorze i jego najlepszym z możliwych podejść do inwestowania i pomnażania pieniędzy.

Na wstępie chcę też wytłumaczyć, że dla mnie osobiście inwestowanie to jest pomnażanie.

To czynność świadoma, którą się podejmuje w celu powiększenia zasobów. Wkładamy jakieś pieniądze po to, by je pomnożyć i żeby w jakiś sposób wróciły z tej inwestycji pomnożone. W takim ujęciu, nie jest dla mnie inwestycją, jak to się często mówi: inwestycja w dziecko. W ujęciu finansowym na pewno nie. W ujęciu moralnym: zawsze. Inwestujemy swój czas, pielęgnujemy je i nie po to, by to się kiedyś zwróciło! Każdy może liczy na to, że dziecko będzie opiekować się nami na starość, ale myślenie o tym i wtedy kiedy to my zajmujemy się dzieckiem, jest dla mnie nieporozumieniem i wyrachowaniem.

Dajemy swoją miłość, jak Bóg nas naucza. I też chcielibyśmy, aby inni tę miłość dawali nam. To jest normalny „przepływ” miłości, a nie pieniędzy. To nie jakiś tam ekonomiczny transfer przepływów finansowych, ale miłość!

Gdy jej nie otrzymujemy, to cierpimy.

Co Bóg mówi do nas o inwestowaniu? 

Prz 21,5 Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk,
a wszystkich śpieszących się – biedę.

Należy podchodzić do pracy i do inwestowania pracowicie, z cierpliwością, a nie szybko. Możliwość  szybkiego wzbogacenia się jest ułudą, kłamstwem. W rezultacie przynosi to biedę, bo można wszystko stracić. Tak działają kontrakty terminowe na giełdzie. Człowiek chce szybko się wzbogacić, a tutaj wszystko szybko spada. Jest obecnie na rynku wiele szkoleń i kursów zachęcających do tego, żeby się szybko wzbogacić. Należy uważać, za czym idę.

Prz 24, 27 Spełnij obowiązki na dworze,
wykonuj je pilnie na roli,
a potem – i dom wystawisz.

Najpierw praca, obowiązki, systematyczność, konsekwencja, a potem tyle się zbierze, że dom się wystawi. Czyli – dużo.

Prz 27, 23 Troszcz się o potrzeby zwierząt,
zwracaj uwagę na trzodę;
24 nie trwa na wieki bogactwo,
ani na pokolenia – korona.

Najważniejsze jest to, co tu i teraz: jeśli mamy zwierzęta, trzeba je nakarmić, napoić. Nie gromadźmy skarbów na wieki, w końcu i tak kiedyś one przestaną mieć znaczenie. Nawet największe, najpiękniejsze nieruchomości i tak kiedyś zostaną zrujnowane, zburzone, zamienione na coś innego. Sławę nie buduje się na pokolenia. Nasze dzieci i ich dzieci nie będą nosiły tej samej korony, bo mają inne cele i marzenia. Nie możemy oczekiwać od dzieci, że będą ciągnęły nasz biznes. To dla nas. 

Koh 3, 1 Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem

Wszystko ma swój czas. Gdy coś robimy musimy liczyć się z tym, że godzina jest a potem jej już nie ma. Wszystko powinno być uporządkowane w czasie i przestrzeni. Jak Bóg daje jakiś charyzmat, to trzeba go wykorzystywać w tym czasie, jak daje jakiś pomysł, to jest on do zrealizowania na teraz.

Koh 11, 2 Rozdaj część między siedmiu czy nawet ośmiu,
bo nie wiesz, co może się złego przydarzyć na ziemi.

To ewidentnie przesłanie na temat dywersyfikacji dóbr. Pomiędzy 7 lub nawet 8. Bo nigdy nie wiemy, co złego się może przydarzyć. A trzymając wszystko w jednym koszyku, mamy problem, jak koszyk się pogniecie, to wszystkie jaja się potłuką. Jeżeli Bóg nam doradza, abyśmy dywersyfikowali ryzyko, to wszystkie inne porady tracą sens!

Rdz 24 35 Pan w szczególny sposób błogosławił memu panu, toteż stał się on zamożny: dał mu owce, woły, srebro, złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły. 36 Żona zaś pana mego, Sara, urodziła panu memu w podeszłym swym wieku syna. Jemu to oddał on całą swą majętność

Jak z dziećmi? Czy powinniśmy starać się pozostawić materialne dziedzictwo naszym dzieciom? Tak. Ale jest też ostrzeżenie dla rodziców, którzy chcą zostawić dzieciom firmę, nieruchomości czy inne majętności.

 Prz 20,21 Dziedzictwo w początku pospiesznie zgarnięte
na końcu jest bez błogosławieństwa

Na co powinniśmy uważać, jako  rodzice? Nie powinno się dawać dziecku pieniędzy ani żadnych majętności na samym początku, kiedy dziecko tylko osiągnie pełnoletniość, ani nawet gdy skończy studia. Dziecko powinno samo się zatroszczyć o siebie, zacząć zarabiać, inwestować, oszczędzać, a dopiero w miarę upływu czasu, przekazywać majątek. Gdyby dziecko samo ukradło lub podstępnie zdobyło majątek, to nie uzyska błogosławieństwa od ojca, ani od Boga.

Ga 4, 1 I to wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. 2 Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom

To ojciec decyduje, kiedy dziecko jest pełnoletnie. Kiedy można dziecku przekazać zarządzanie, a do tego czasu ma ustanowionego zarządcę.

Pismo Święte przestrzega nas przed inwestowaniem ryzykownym, np. hazardem. Co motywuje ludzi do uprawiania hazardu? To chęć szybkiego wzbogacenia się. Ale też emocji na wysokim poziomie. Ludziom się trochę nudzi w życiu i  chcą mieć dużo „pozytywnych wrażeń”. Hazard tego dostarcza.

Prz 28, 20 Uczciwy cieszy się błogosławieństwem,
kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary

22 Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa,
a nie wie, że bieda przyjdzie na niego

Chodzi o to, by nie chcieć się szybko wzbogacać, ale żeby zapracować na bogactwo, jeśli takie będzie wolą Boga. Chciwość jest zła, a błogosławieństwo przychodzi na człowieka uczciwego i pracowitego.

Hazard jest sprzeczny z biblijnymi zasadami pracowitości i wiernego zarządzania dobrami powierzonymi przez Pana. W hazardzie ludzie chcą się wzbogacić natychmiast , nie chodzi o pracowitość i gromadzenie powolne i skuteczne.

Można sobie zadać pytanie: czy giełda to inwestowanie czy już hazard? Myślę, że to właśnie zależy od naszych intencji. Bóg dokładnie zna nasze serce i dokładnie wie, czy gramy na giełdzie, żeby pomnożyć skutecznie nasze zasoby dla rodziny i innych ważnych  celów, czy też gramy, bo to dostarcza nam rozrywki intelektualnej i emocjonalnej,   i czy chcemy szybko, czy na już!

A Tobie, jak się wydaje? Jakie jest Twoje serce? Jak Ty podchodzisz do pomnażania swoich dochodów i oszczędności?

wcześniejsze artykuły dotyczące

ZASAD ZARZĄDZANIA PIENIĘDZMI:

1.wdzięczność

2.zarządzam mądrze (oszczędzam, kontroluję)